AGENDA

860345_80976773

Spirit of Peace Conference

Uitwisseling Inheemse Levenswijze – 2 à 3 daagse Evenement

De Spirit of Peace Conference heeft als doel het bevorderen van de kennis en wijsheid van de inheemse culturen. De opzet is groot en bevorderd wel het nodige geld en sponsors om zoiets te kunnen verwezenlijken. Daarom gaat de stichting dit eerst kleinschalig aanpakken waarbij de stichting hiervoor niet afhankelijk zal zijn van donaties van buitenaf om dit te kunnen bewerkstelligen.

Aanpak

De stichting wil in eerste instantie enkele Hopi ‘Elders’ uitnodigen om naar Nederland te komen om hun kennis van hun cultuur met ons te delen in het kader van een ‘try-out’ Spirit of Peace conference.

De conferentie/beurs zal ook vertegenwoordigd worden door mensen die allerlei uiteenlopende opleidingen in alternatieve geneeswijzen, therapieën en spirituele technieken zoals astrologie en sjamanisme aanbieden. Het is een perfecte ontmoetingsplek voor opleidingen en toekomstige studenten, therapeuten en cliënten, winkels en klanten, spirituele stromingen en zoekers naar verdieping.

Bezoekers kunnen daar gratis lezingen volgen, demonstraties bijwonen of participeren in dansen, behandelingen of rituelen. Het doel is om het publiek te informeren omtrent de mogelijkheden die bestaan voor zelfhulp en inzicht te verschaffen over hoe alternatieve en holistische geneeswijzen ons leven en de wereld om ons heen kan verbeteren.

Het voordeel van zo’n aanpak is dat we geld werven door middel van een te betalen entree en geld van standhouders die deel willen nemen aan de conferentie/beurs. Op die manier is er vooraf geen investering nodig. Mensen die eventueel individuele sessies met mijn Hopi medicijn man zouden willen doen betalen ook in de vorm van persoonlijke donaties aan hem. Daarmee zijn alle kosten gedekt en loopt de stichting absoluut geen financiële risico’s. In een later stadium wil de stichting een grotere conferentie/beurs organiseren waarbij meerdere inheemse stammen vertegenwoordigd zullen zijn.

Lezingen die gegeven kunnen worden

 • Leven en Visie
 • De Natuur en de Levenscycli
 • Persoonlijke Genezing
 • Communicatie
 • Gemeenschap en Leiderschap
 • Geloof en Gebed
 • Sociale en Religieuze Ceremonie
 • Inheemse Geschiedenis en Culturele Traditie
 • Het Mythologisch Verhaal van de Schepping en de betekenis hiervan in de Hedendaagse Wereld

Toekomstige Sponsor activiteiten

 • Sponsoren van spirituele leiders, inheemse genezers en individuen in hun alternatieve en holistische genezings-beoefening, opdat zij hun kennis en wijsheid kunnen delen op bijeenkomsten.
 • Organiseren en opzetten van seminars, workshops en retraites voor het bevorderen van de persoonlijke groei en genezing op een individueel niveau.
 • Verzamelen van gelden voor projecten ter onderhoud en bescherming van onze ecosystemen.
 • uitbesteden van gelden t.b.v. inheemse culturen voor toepassing bij maatschappelijke projecten zoals preventie van drugs en alcohol misbruik, jeugd projecten, en onderwijs uitwisseling.
 • Toewijzen van startkapitaal aan inheemse klein-ondernemers om lokale ondernemingen te stimuleren en werkgelegenheid te bieden.
 • Uitvoeren culturele uitwisseling programma’s.
 • Gelden inzamelen voor de groei van de stichting de Precious Pearl ter uitvoering van bovenstaande activiteiten. Gelden die worden gegenereerd d.m.v. zowel eigen programma’s en eigen inzet, als donaties en sponsorschappen, zullen worden geherinvesteerd om de doelstellingen van de stichting te kunnen realiseren.