VRIJWILLIGERS

Monthly Article

Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan de doelstelling van stichting Precious Pearl.
Ze assisteren bij de activiteiten die de stichting ontplooid en zijn in staat zelf projecten te ontwikkelen die de doelstelling van de stichting ondersteunen.

Het uitgangspunt van vrijwilligers werk is niet wat een vrijwilliger voor de stichting kan betekenen,
maar wat de stichting voor de vrijwilliger kan betekenen.

De stichting zet zich actief in om vrijwilligers in hun eigen persoonlijke groei en ontwikkelingsproces te ondersteunen. Afhankelijk van de bijdrage van de vrijwilliger biedt ‘Precious Pearl’ passende trainingen aan.

 

 

 

 

Alle nieuwe vrijwilligers krijgen een 3 daagse basisopleiding aangeboden.
Tijdens deze opleiding komen naast een aantal basisvaardigheden ook Stichting-specifieke zaken aan bod.
Deze basisopleiding wordt verzorgd door de al bestaande vrijwilligers groep.
Na afloop van de opleiding krijgt elke nieuwe vrijwilliger een coach die hem/ haar ondersteunt bij de ontplooide activiteiten.

Periodiek verzorgt Precious Pearl een oriëntatie avond waarin uitgelegd wordt wat de stichting is en wat de stichting voor jou kan betekenen en jij voor de stichting kan betekenen. Tijdens deze avond kun je kennis maken met vrijwilligers en met hun van gedachte wisselen.