FONDSEN

swan

Werving

Geld dat via onze verkoopbare producten binnen komt zal met aftrek van gemaakte kosten als netto bedrag aan de stichting worden gegeven. Trainingen en lezingen aan derden worden apart aangestuurd vanuit de centrale organisatie.

Projecten Aanbod

  • Spirituele Reis USA
  • Spirit of Peace Conference
  • Persoonlijke Ontwikkelings Trainingen
  • Lezingen
  • Benefiet Concerten

 

 

 

 

Spirituele Reis USA 

Missie

De Indiaanse Profetie van de Zevende Generatie. Deze luidt als volgt:

“ Er zal een tijd komen gedurende welke het Heilige Vuur en de Leer der Ouderen, van voor de algehele vernietiging van hun volk, weer zal worden aangewakkerd in andere landen, door mensen van verschillende rassen en  met verschillende talen, en door de nakomelingen van hun onderdrukkers “. Dit is de Zevende Generatie.

Spirituele Reis Programma/Noord Amerika Reis

Reis door het spirituele landschap van je ziel, stel je open voor je hogere zelf door kennis te nemen
van de mythen, de wijsheid van moeder aarde en spirituele lessen op je pad

Dit is een 2 weeks interactieve reis door het Zuidwesten van de Verenigde Staten bedoeld voor mensen die zich willen verdiepen in de wijsheid en kennis van de Noord Amerikaanse inheemse cultuur van de Hopi en de Navajo. Interactief wordt hierbij beschouwd als het werken in een groep en het toepassen van verschillende disciplines om zowel een individuele innerlijke balans te verkrijgen, als harmonie in de groep te creëren.

Tijdens deze reis is o.a. een retraite gepland met de Chief/Stamhoofd en medicijn man/traditional heler van de Hopi stam. Hij zal zijn kennis met het reisgezelschap delen en mensen de gelegenheid geven om individuele helingssessies met hem te doen.

De 1 jaarlijkse reis is in de maand augustus tijdens de Native American Indian Ceremonials gepland waar Indiaanse stammen vanuit Noord en Zuid Amerika hun sociale dansen in een 3 daagse spektakel showcasen. Dit is tevens ook de maand waarin meerdere Pueblo stammen uit het gebied hun sociale dansen houden die alleen dan open zijn voor non-natives.

Een fantastische gelegenheid om kennis te maken van een  cultuur die door een 300 jaar culturele en religieuze Westerse onderdrukking bijna ten onder is gegaan.

Dit is ook tevens te betekenis van de Indiaanse Profetie van de Zevende generatie: dat de mensen wereldwijd zullen ontwaken en hun Indiaanse ‘roots’ weer zullen herontdekken en  dat ze zullen bijdragen aan het herstel van de schade en het leed dat de Indianen is aangedaan.
In die zin biedt deze reis de mensen de mogelijkheid om behalve meer over de Indianen te leren ook door middel van hun donaties bij verschillende door de ‘Precious Pearl’ georganiseerde projecten de Hopi en Navajo Indianen te helpen.

Voorbeelden van Projecten

  • Bestrijding drugs en alcohol op de reservaten
  • Hulpverlening bij de verwaarlozing van hun levensomstandigheden
  • Hulpverlening tegen verwaarlozing van de natuur
  • Incentive Programma’s voor jeugd voor het ontwikkelen van zelf waarde.