ACTIVITEITEN

Activiteiten

De segmenten van de organisatie zijn:

  • Werving Vrijwilligers
  • Werving Fondsenwerving
  • Projecten
  • Trainingen / lezingen
  • Persoonlijke begeleiding

Onze prioriteit zal vooral bestaan uit het duidelijk krijgen van de visie in de segmenten van de organisatie (Marketing, PR, sponsoring en organisatie van de kern zijn daarbij sleutelwoorden) en het richten op een goede administratieve en financiële rapportage. Op deze manier willen wij garant staan voor onze integriteit naar alle stichtingen waar wij graag mee samen willen werken, officiële instanties en natuurlijk onze donateurs.

Een groot deel van de capaciteit van de kernorganisatie zal in het ontwikkelen van de bedrijfsvoering gestoken worden. Daarnaast willen wij op die gebieden waar de Stichting over onvoldoende kennis of mankracht beschikt extra capaciteit op projectbasis in zetten.

Dat betekent dat we veel zullen moeten gaan netwerken om ‘know how’ buitenshuis te kunnen aantrekken om daar waar nodig ze te kunnen inzetten. Natuurlijk moeten we daarbij rekening houden met de mate waarin medewerkers, naast hun dagelijkse activiteiten, kunnen worden belast met projecten. Ook als een externe capaciteit wordt ingehuurd zal er altijd tijd en kennis uit het bestaande personeelsbestand moeten worden vrijgemaakt om de projecten vorm te geven. Dit houdt dan wel in dat bijvoorbeeld de kernorganisatie nauwelijks tot niet toe zal komen aan het doorvoeren van allerlei wijzigingen in administratieve aangelegenheden, welke veelal derhalve zullen worden uitbesteed.

Voor de inhuur van derden zal dus altijd gekozen worden voor een deeltijd aanpak.

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>